Преглед

Игри за цялото семейство. Ретро игри, съревнования, арт зона.
Място – Морска градина между Казиното и Раковината
Инициатива насочена към българското семейство. За активно движение, сплотяване, вдъхновение. Екипна работа и забавление.
С финансовата подкрепа на Община Варна

Подробности

Дата Време
07.10.2023 - 10:30 10:30